Styrelse 2019

Ordförande: Åsa Lundqvist, Othem.

info@klints.net tel 073-7671917

Vice ordf: Annika Melin, Burs.

annika.melin@gardochdjurhalsan.se

Sekreterare: Helene Svahn Väskinde.

helenesvahn1@gmail.com

Ledamot: Angelica Keldare, Havdhem.

m.kaldare@swipnet.se

Ledamot: Marianne Thomsson, Stånga.

marianne.thomsson@live.se

Ledamot: Helena Pettersson, Vänge.  

bagge66@spray.se

Anna Ericsson, Lojsta.

kontakt@annaericsson.se

Suppleant:

Kassör Gerty Dahlbom-Jonsson, Bunge. Tel: 0735882132

gerty-jonsson@spray.se

ÖVRIGA:

Revisorer:

Bengt Farinder, Viklau 

Bengt Björkegren, Endre

Rev.suppleant:

Catarina Cronberg, Levide

Birgitta Kallings, Follingbo

Valberedning:

Carina Östanbo, Sammankallande.

Linda Blomberg

Sara Borre

 

 

Välkommen!

Bli medlem i Föreningen gotlandsruss!

Medlemsavgift: 300 kr/år.
Stödjande familjemedlemmar betalar 100 kr/st. 
Dock högst 500 kr/familj.
Bankgiro: 5341 - 6558
Ange namn och adress. 
Kom i håg att anmäla adressändring till kassören.
Som medlem i föreningen gotlandsruss blir du automatiskt medlem i Svenska Russavelsföreningen. Ni får tidningen Gotlandsrusset 5 ggr/år.  I den kan du läsa om våra lokala utställningar, senaste inom avel m.m. Som medlem får ni delta i de utställningar och aktiviteter som arrangeras
Om du vill komma i kontakt med någon i föreningen se under flik/styrelsen

 

Länkar

 

 

http://svehast.se/

 

http://www.lojstahedrussen.se/