Startsida

  

Utställning  i Othem 17 juli 2019

Propositioner till Föreningen Gotlandsruss utställning 2019

DAG OCH PLATS:  Onsdag den 17 juli vid Othems ridanläggning.
DOMARE:  Helena Jansson, Norrveda, Vätö.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:  tillika betalningsdag söndag den 16 juni
ANMÄLNING:  Internetanmälan på Svenska hästavelsförbundets hemsida http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan
 
Efteranmälan mot dubbel anmälningsavgift  i mån av plats kan ske t o m 14 juli till Helen Svahn Väskinde 073-6937185 helenesvahn1@gmail.com
Efteranmälda russ kommer att finnas på lösblad vid utställningen. För avkommeklasserna skall fullständig föllista med avkommors meriter bifogas. För hästar anmälda till kvalitetsklassen bifogas lista på hästens prestationer, vilka ska kunna vidimeras. Om du anger på anmälan att russet är till salu så kommer det att stå i katalogen.

ANMÄLNINGSAVGIFT:  300 kronor.  Klass 17 - 100 kronor.
För medlemmar i Föreningen Gotlandsruss gäller att om man anmält två fullt betalande deltagande russ, går de efterföljande för 200 kronor per styck.
Kontonummer: Föreningen Gotlandsruss bankgiro 5341 – 6558.
UPPLYSNINGAR: Helene Svahn Väskinde, 073-6937185, helenesvahn1@gmail.com     

Svenska Russavelsföreningens allmänna bestämmelser:
- Utställare skall vara medlem i Svenska Russavelsföreningen, direkt eller via lokalförening.
- På utställningen får deltaga gotlandsruss tillhörande grundstambok avdelning 1. Gotlandsruss födda 1987 eller senare skall vara grundstambokförda.
- Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej om hästen strykes eller om utställningen inställes på grund av force majeure.
- Hästägareförsäkran ska skrivas på i sekretariatet  innan urlastning sker.
- Bedömning sker enligt 50-poängskalan.
- Föl skall ledas i grimma, eller vara kopplat vid stoets högra sida. Hingstar två år och äldre skall visas i huvudlag med bett. Minimiålder för att visa hingst är 16 år.
- Russ, som vid utställningstillfället av domaren bedöms lida av man- och svanseksem bedömes men erhåller ingen plakett eller placering.
- Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar.
- Utställningen följer av Svenska Hästavelsförbundet antagna jävsregler. Fullständiga jävsregler finns att läsa i ”Svenska Russavelsföreningens Plan- och riktlinjer” Vid oklarheter angående jäv, kontakta arrangerande förening eller SvRAFs registratur.
Lokal bestämmelse: Alla visare av hingstar ska bära godkänd ridhjälm.

I utställningen utdelas hederspriser, rosetter. Bland guldbelönade klassvinnare koras ”Best-in-show” och ”Reserv BIS” samt även ”Bäst-i Motsatt-kön” om ”Best-in-show” och ”Reserv BIS” är av samma kön.
Hederspriser eller bidrag till hederspris mottages tacksamt. Kontakta någon i styrelsen.

 

KLASSINDELNING 

 1. 1. Ettåriga hingstar och valacker.
 2. 2. Ettåriga ston.
 3. 3. Tvååriga hingstar och valacker.
 4. 4. Tvååriga ston.
 5. 5. Treåriga hingstar.
 6. 6. Treåriga ston.
 7. 7. 4-12-åriga ston, som ej fölat 2019.
 8. 8. 13-åriga och äldre ston, som ej fölat 2019.
 9. 9. 4-12-åriga ston, som fölat 2019 efter godkänd russhingst.
 10. 10.13-åriga och äldre ston, som fölat 2019 efter godkänd russhingst.
 11. 11.4-12-åriga godkända hingstar.
 12. 12.13-åriga och äldre godkända hingstar.
 13. 13. Fyraåriga och äldre ej godkända hingstar samt treåriga och äldre valacker.
 14. 14. Avkommeklass ston, åtföljda av minst tre avkommor av lägst ett års ålder. avkommorna 1.skall vara anmälda och visade på utställningen under eget nummer.
 15. 15. Avkommeklass premierade hingstar åtföljda av minst fem avkommor av lägst ett år    Avkommorna skall vara anmälda och visade på utställningen under eget nummer.
 16. 16. Avkommeklass för riksstambokförda ston med minst fem avkommor poängbedömning. Inga avkommor behöver närvara vid utställningen.
 17. 17. Fölchampionat, föl födda år 2019 efter godkänd russhingst.
 18. 18. Kvalitetsklass. För russ med tävlingsmeriter. Russet måste anmälas i någon av ovanstående klasser. Sedan tilldelas extrapoäng baserat på tävlingsmeriter i grenarna dressyr, hoppning, fälttävlan/terränghoppning, körning, brukskörning, distans, trav, och monté. Poängberäkning finns här.

                       

 

 

 

 

Välkommen!

Bli medlem i Föreningen gotlandsruss!

Medlemsavgift: 300 kr/år.
Stödjande familjemedlemmar betalar 100 kr/st. 
Dock högst 500 kr/familj.
Bankgiro: 5341 - 6558
Ange namn och adress. 
Kom i håg att anmäla adressändring till kassören.
Som medlem i föreningen gotlandsruss blir du automatiskt medlem i Svenska Russavelsföreningen. Ni får tidningen Gotlandsrusset 5 ggr/år.  I den kan du läsa om våra lokala utställningar, senaste inom avel m.m. Som medlem får ni delta i de utställningar och aktiviteter som arrangeras
Om du vill komma i kontakt med någon i föreningen se under flik/styrelsen

 

Länkar

 

 

http://svehast.se/

 

http://www.lojstahedrussen.se/