Startsida

  

 

Välkommen till Föreningen Gotlandsruss årsmöte!

Söndag 17 februari 2019.
Klockan 13.00 i Gerum gamla skola (nära Gerum kyrka).
Föreningen bjuder på fika!
Välkommen!

PS 1:
Passa på att betala 2019 års medlemskap:
300 kr/år. Stödjande familjemedlemmar betalar 100 kr/st. Dock högst 500 kr/familj.
Bankgiro: 5341 - 6558
Kom ihåg att ange namn och adress. 
Som medlem blir du även medlem i Svenska Russavelsföreningen och får tidningen Gotlandsrusset i brevlådan!

PS 2: 
Dags att ansöka om Carola & Börje Johanssons vandringspris Årets allround russ på Gotland. Information och statuter finns HÄR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen!

Bli medlem i Föreningen gotlandsruss!

Höjd avgift 2018.
Medlemsavgift: 300 kr/år.
Stödjande familjemedlemmar betalar 100 kr/st. 
Dock högst 500 kr/familj.
Bankgiro: 5341 - 6558
Ange namn och adress. 
Kom i håg att anmäla adressändring till kassören.
Som medlem i föreningen gotlandsruss blir du automatiskt medlem i Svenska Russavelsföreningen. Ni får tidningen Gotlandsrusset 5 ggr/år.  I den kan du läsa om våra lokala utställningar, senaste inom avel m.m. Som medlem får ni delta i de utställningar och aktiviteter som arrangeras
Om du vill komma i kontakt med någon i föreningen se under flik/styrelsen

 

Länkar

 

 

http://svehast.se/

 

http://www.lojstahedrussen.se/