Startsida

  

Föreningen Gotlandsruss utställning 18 juli öppen för ponnyer samt kallblod

Nordsvensk brukshäst får vara med men med inofficiell bedömning, dvs ej avelvärderingsgrundande. 

ARRANGÖR: Föreningen Gotlandsruss och Shetland Sydost
TID OCH PLATS: 
Onsdag 18 Juli Gropen, Stånga
DOMARE:  Morgan Johnsson
ANMÄLAN/LISTA: Internetanmälan på Svenska hästavelsförbundets hemsida http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan

MAX ANTAL: 70  UTSTÄLLNINGEN FULLBOKAD. 


ANMÄLNINGSAVGIFT: 300 kronor alla klasser, Föreningen Gotlandsruss russ-fölchampionat 150 kr (klass 17). För avkommeklasserna skall fullständig föllista med avkommors meriter bifogas. Om du anger på anmälan att hästen är till salu så kommer det att stå i katalogen.

KONTONUMMER VID BETALNING: Föreningen Gotlandsruss bankgiro 5341 - 6558

SISTA ANMÄLNINGSDAG: tillika betalningsdag 17 juni.  Efteranmälan i mån av plats mot dubbel anmälningsavgift kan ske t o m söndag 15 juli till Gerty Dahlbom-Jonsson, Bunge Hägur 120, 624 64 Fårösund, telefon 073-588 21 32 gerty-jonsson@spray.se

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR: Annika Melin, Burs Apse 610, 623 49 Stånga
telefon 073-654 48 64 annika.apse@telia.com

 

KLASSINDELNING:

1.  Ettåriga hingstar och valacker.
2.  Ettåriga ston.
3.  Tvååriga hingstar och valacker.
4.  Tvååriga ston.
5.  Treåriga hingstar.
6.  Treåriga ston.
7.  4-12-åriga ston, som ej fölat 2018.
8.  13-åriga och äldre ston, som ej fölat 2018.
9.  4-12-åriga ston, som fölat 2018 efter godkänd russhingst.
10. 13-åriga och äldre ston, som fölat 2018 efter godkänd russhingst.
11. 4-12-åriga godkända hingstar.
12. 13-åriga och äldre godkända hingstar.
13. Fyraåriga och äldre ej godkända hingstar samt treåriga och äldre valacker.
14. Avkommeklass ston, åtföljda av minst tre avkommor av lägst ett års ålder avkommorna skall vara anmälda och visade på utställningen under eget nummer.
15. Avkommeklass premierade hingstar åtföljda av minst fem avkommor av lägst ett år Avkommorna skall vara anmälda och visade på utställningen under eget nummer.
16. Avkommeklass för riksstambokförda ston med minst fem avkommor. Inga avkommor behöver närvara vid utställningen.
17. Fölchampionat för Gotlandsruss. Fölklass övriga raser, föl födda år 2018 efter godkänd hingst.

Hederspriser eller bidrag till hederspris mottages tacksamt.
Kontakta någon i styrelsen.

 

Svenska Russavelsföreningens allmänna bestämmelser:
- Utställare skall vara medlem i sin respektive förening, direkt eller via lokalförening.

- På utställningen får deltaga gotlandsruss tillhörande grundstambok avdelning 1. Gotlandsruss födda 1987 eller senare skall vara grundstambokförda.

- Vilka regler som gäller för övriga raser utom Gotlandsruss hänvisas till respektive ras rasvisa bestämmelser.

- Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej om hästen strykes eller om utställningen inställes på grund av force majeure.

- Hästägareförsäkran ska skrivas på i sekretariatet  innan urlastning sker.

- Bedömning sker enligt 50-poängskalan.

- Föl skall ledas i grimma, eller vara kopplat vid stoets högra sida. Hingstar två år och äldre skall visas i huvudlag med bett. Minimiålder för att visa hingst är 16 år.

- Russ, som vid utställningstillfället av domaren bedöms lida av man- och svanseksem bedömes men erhåller ingen plakett eller placering.

- Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar.

- Utställningen följer av Svenska Hästavelsförbundet antagna jävsregler. Fullständiga jävsregler finns att läsa i ”Svenska Russavelsföreningens Plan- och riktlinjer” Vid oklarheter angående jäv, kontakta arrangerande förening eller SvRAFs registratur.

Lokal bestämmelse: Alla visare av hingstar ska bära godkänd ridhjälm.

TILLÄGG för SHETLANDSPONNYER
- SSS Grundproposition gäller för shetlandsponnyer som anmäls, med undantag för ovan nämnda klassindelning.

BIR ”bäst i rasen” utses, om minst 8 ponnyer deltar utses även reserv BIR.

Inga championat delas ut.

Utställare ska vara medlem i SSS.

På utställningen utses vinnare av Shetland Sydosts utmärkelser ”Bästa föl” och ”Stuteri Hoksels vpr till bästa Gotlandsfödda ponny”.

Alla guldbelönade inom respektive ras tävlar om ”bäst i rasen” BIR.
Sist koras ”Best in-in-show”  där respektive BIR deltar. Det utses även ”Reserv BIS” samt även ”Bäst-i Motsatt-kön”, om ”Best-in-show” och ”Reserv BIS” är av samma kön.

 

 

                                      

Välkommen!

Bli medlem i Föreningen gotlandsruss!

Höjd avgift 2018.
Medlemsavgift: 300 kr/år.
Stödjande familjemedlemmar betalar 100 kr/st. 
Dock högst 500 kr/familj.
Bankgiro: 5341 - 6558
Ange namn och adress. 
Kom i håg att anmäla adressändring till kassören.
Som medlem i föreningen gotlandsruss blir du automatiskt medlem i Svenska Russavelsföreningen. Ni får tidningen Gotlandsrusset 5 ggr/år.  I den kan du läsa om våra lokala utställningar, senaste inom avel m.m. Som medlem får ni delta i de utställningar och aktiviteter som arrangeras
Om du vill komma i kontakt med någon i föreningen se under flik/styrelsen

 

Länkar

 

 

http://svehast.se/

 

http://www.lojstahedrussen.se/