Utställning

 

UTSTÄLLNING GROPEN, STÅNGA 18 JULI 2018

http://http://www.blabasen.se/sh/SokHast?a=sok_ev_3&typ=Exteriorbedomning&id=2018039

Till vänster BIS Irja 30-16-0057, 99789=42p med Annika Melin. T.h reserv-BIS,
Zåbra 5533, 99888=42p med Jessika Havdell samt Zåbras årsföl Hip-Hop
med Marita Havdell. I mitten dagens domare Morgan Johnsson.
FOTO: YVONNE THOMSSON

 

 

 BIS & BIM 2017

BIS. DUSCHESS 5209. 98999 44p (höger)
BIM. BROGÅRDS MUSTANG 680. 99888 42p (vänster)

 

http://www.gotlandsruss.se/resultat-fran-gotland-19-juli/ 

 

Åsa Lundquist visar Thorin i Sjonhem.

• Resultat hingstpremiering Suderbys, Sjonhem 4 mars 2018

http://www.gotlandsruss.se/wp-content/uploads/2018/03/Resultatlista.docx

 

 

 

Välkommen!

Bli medlem i Föreningen gotlandsruss!

Höjd avgift 2018.
Medlemsavgift: 300 kr/år.
Stödjande familjemedlemmar betalar 100 kr/st. 
Dock högst 500 kr/familj.
Bankgiro: 5341 - 6558
Ange namn och adress. 
Kom i håg att anmäla adressändring till kassören.
Som medlem i föreningen gotlandsruss blir du automatiskt medlem i Svenska Russavelsföreningen. Ni får tidningen Gotlandsrusset 5 ggr/år.  I den kan du läsa om våra lokala utställningar, senaste inom avel m.m. Som medlem får ni delta i de utställningar och aktiviteter som arrangeras
Om du vill komma i kontakt med någon i föreningen se under flik/styrelsen

 

Länkar

 

 

http://svehast.se/

 

http://www.lojstahedrussen.se/